Dokumentasjon

Brukermanualen beskriver hvordan RETTE skal brukes av de ulike nivåene av brukere ved UiB.

Ansvarsforhold knyttet til brukermanualen:

Aktivitet Ansvar
Utarbeidelse av brukermanual Prosjektet
Vedlikehold av brukermanual Systemeier og prosjektet
Godkjenning av brukermanual Systemeier
Bruk av brukermanual Alle involverte parter i henhold til ansvarsfordelingen i dette dokumentet

Edit this page