Internkontroll


To ganger i året vil det utføres automatisk internkontroll i systemet for å sikre etterlevelse av lovverk knyttet til personvern.

Datoer

  1. februar og 1. September sendes mail til prosjektansvarlig.
   • Påminnelse 11 dager etter dersom prosjektet ikke er bekreftet
   • Frist for bekreftelse/endring: 14 dager
  1. Februar og 15. September sendes mail til operativt ansvarlig ved institutt
   • Påminnelse 25 dager etter dersom ikke innlogget
   • Frist for helhetlig bekreftelse/endring: 1 måned
  1. Mars og 15. Oktober sendes mail til operativt ansvarlig ved fakultet
   • Frist for helhetlig bekreftelse fra fakultet er 22. Mars og 22. oktober
  1. Mars og 23. Oktober sendes mail til ledelsen ved UiB
   • Mottar mail om at internkontroll er utført.