Roller


Nødvendige tillatelser fra UiB

Hensikten er å guide den som registrerer informasjon om et prosjekt inn rett sted for registrering. Det er tre ulike steder det skal registreres informasjon om prosjekter:

 • RETTE:
  • Her skal informasjon om alle prosjekter som utføres ved UiB være registrert.
  • Dersom prosjekter er registrert hos NSD vil informasjonen automatisk overføres til RETTE,og det vil i de fleste tilfeller ikke være behov for supplerende opplysninger. Du vil få beskjed om at et prosjekt er importert til RETTE fra NSD.
  • Dersom det er søkt REK om godkjenning av forskning vil basisinformasjon om prosjektet overføres til RETTE når prosjektet er godkjent hos REK. Du vil motta en mail om at du må supplere med opplysninger i RETTE, så registreringen blir komplett.
 • REK:
  • Alle helseforskningsprosjekter vil bli søkt godkjent hos REK. Basisinformasjon om prosjektet blir overført automatisk til RETTE.
 • NSD:
  • Dersom det er behov for rådføring med personvernombud, eller at det må utføres en personvernkonsekvensvurdering (DPIA), skal prosjekter registreres hos NSD. Informasjon om prosjektet blir automatisk overført til RETTE.

Du trenger ikke å registrere informasjon om prosjektet ditt i RETTE dersom du registrerer prosjektet ditt hos NSD. Dersom du søker REK om godkjenning av forskning vil du måtte supplere med informasjon i RETTE etter prosjektet ditt er godkjent hos REK.

Dine prosjekter - første side

 • ID
  • ID er en generert kode i RETTE
  • REK er REK-nummer
  • NSD er NSD sin ID for prosjektet
  • Dersom det ikke er REK-nummer eller NSD-ID vil det kun være markert med en strek, -.
 • Navn
  • Dette er navnet på prosjektet
 • Status
  • Her beskrives status for prosjektregistreringen
 • Type
  • Dette er typen prosjekt som er valgt
  • Dersom prosjektet er importert fra Cristin vil prosjektet være klassifisert som helseforskning
 • Ansvarlig enhet
  • Dette er en beskrivelse av hvilken enhet ved UiB prosjektet hører til og som vil følge opp prosjektet.
 • Opprettet av
  • Her er navnet på den som har registrert prosjektet i RETTE.
 • Opprettet
  • Her er datoen for opprettelse
 • Actions
  • Her er det mulighet for å se eller endre informasjonen om prosjektet

Informasjon

Her registreres basisinformasjon om prosjektet, dvs. Navn, beskrivelse av prosjektet, formål med behandling av personopplysninger og om personopplysninger skal behandles til andre formål enn i dette prosjektet.

Type

Her skal det spesifiseres hvilken type prosjekt det er. Dersom det velges Medisinsk/helsefaglig forskning skal REK-ID oppgis. Dersom det ikke er søkt REK skal det velges Forskningsprosjekt.

Ansvarlige

Her skal det velges hvilket fakultet/institutt som er ansvarlig for prosjektet. I tillegg skal prosjektansvarlig spesifiseres. Dersom behandlingsansvaret for personopplysninger deles med andre institusjoner skal de legges til her.

Personopplysninger

Her skal du velge hvilke typer personopplysninger det behandles i prosjektet.

Særlige kategorier av personopplysninger

Dersom det er særlige kategorier (tidligere: sensitive) av personopplysninger som behandles i prosjektet skal det velges her.

Utvalg

Her skal utvalget beskrives

 • hvilken type personer det skal behandles personopplysninger om
 • alder
 • om utvalget eventuelt mottar tilpasset informasjon (dersom personer under 18 år eller personer som ikke har samtykkekompetanse)
 • hvordan data blir samlet inn
 • om personopplysninger blir samlet inn direkte fra utvalget
 • om utvalget informeres direkte om behandlingen av personopplysninger
 • Hvordan utvalget blir informert

Tredjepersoner

Dersom det behandles personopplysninger fra tredjepersoner skal det spesifiseres hvilken type opplysninger som behandles, om tredjepersoner samtykker til behandling av personopplysninger og om de mottar informasjon om behandlingen av personopplysninger.

Deltakere

Her skal antallet deltakere som det behandles personopplysninger kategoriseres, i tillegg til om de får utøvd sine rettigheter.

Rettslig grunnlag

Her skal rettsgrunnlaget (lovhjemmelen) for å kunne behandle personopplysninger spesifiseres. I tillegg skal det svares på om det er utført en personvernkonsekvensvurdering (DPIA). DPIA er kun pålagt for forskningsprosjekter der det er sannsynlig at behandlingen av personopplysninger medfører høy risiko. DPIA er ikke pålagt for studentprosjekter.

Behandling

Her skal det beskrives hvor personopplysningene behandles og hvem som har tilgang/behandler personopplysningene. I tillegg skal det spesifiseres dersom personopplysningene tilgjengeliggjøres utenfor EU/EØS.

Sikkerhet

Her skal det spesifiseres hvordan personopplysningene sikres.

Varighet

Her skal det spesifiseres hvor lenge prosjektet pågår, og hva som skjer med personopplysningene når prosjektet er avsluttet.

Oppsummering

Dersom det er opplysninger som ikke er utfylt vil det stå spesifisert under “Problemer”.