Om RETTE

RETTE er tilgjengelig for studenter og ansatte hele døgnet. For å bruke tjenesten må du ha en UiB-konto.

RETTE skal gi Universitetet en samlet lovpålagt oversikt over alle prosjekter der det behandles personopplysninger jf. personopplysningsloven og personvernforordningen (GDPR) artikkel 30. I tillegg skal RETTE legge til rette for lovpålagt internkontroll av etterlevelse ved oppfølging av endringer jf. helseforskningsloven og personvernforordningen. RETTE tilrettelegger for ansvaret for oppfølgingen følger den faglige linjen ved Universitetet, ved systemstøtte fra RETTE. Prosjektansvarlige bekrefter at informasjonen om prosjektet er oppdatert og korrekt, mens institutt og fakultet bekrefter sin prosjektportefølje.

RETTE har som mål å heve kompetansen innen personvern hos studenter og ansatte, og skal være et verktøy for instituttene ved UiB, så ledelsen kan være sikker på at personopplysninger behandles iht. gjeldende lovverk.