Prosjekter fra NSD

NSD vil bistå UiB med rådgivning i problemstillinger angående personvern, i tillegg til at de vil bistå i å utføre personvernkonsekvensvurderinger (DPIA) i samråd med forskere ved UiB. Informasjon om prosjekter som er registrert hos NSD (Norsk senter for forskningsdata) vil overføres automatisk til RETTE. Når informasjon om prosjektet er overført til RETTE vil den personen som er oppført hos NSD, som også er ansatt ved UiB (prosjektansvarlig), få mail om at det er kommet et prosjekt i RETTE. Som regel vil all informasjon som trengs i RETTE bli overført fra NSD, så det vil ikke være behov for å supplere med ytterligere informasjon om prosjektet.