Registrert (ufullstendig)

Det er gjort endringer i et registrert prosjekt, men ikke alle obligatoriske spørsmål er besvart.