Opplæring

Brukerveiledningen for RETTE og Personvernportalen vil imøtekomme informasjonsbehovet brukere av RETTE har. Dersom det er behov for opplæring i RETTE, ta kontakt med personvernombudet ved UiB.