Roller


Oversikt

 • Administrativ ledelse/systemeier
 • Personvernombud
 • Dekan
 • Operativt ansvarlig fakultet
 • Instituttleder
 • Operativt ansvarlig institutt
 • Prosjektansvarlig (ansatt ved UiB)
 • Student/Stipendiat
 • Forvaltning og drift: IT-avdelingen

Ansvarsdeling

Administrativ ledelse/systemeier

 • UiB er behandlingsansvarlig for personopplysninger i forskning og utdanning.
 • Ledelsen ved UiB har ansvar for lovpålagt oversikt over alle prosjekter der det behandles personopplysninger, i tillegg til internkontroll for å sikre etterlevelse av lovverk.
 • Den administrative ledelsen ved UiB har systemeieransvar for RETTE.

Personvernombud

 • Personvernombudet ved UiB skal rådgi institusjonen og de ansatte i personvernspørsmål.
 • Personvernombudet vil bidra til at informasjon gjøres tilgjengelig på personvernportalen og opplæringsmateriell.
 • Personvernombudet bistår med å identifisere prosjekter som trenger rådføring eller personvernkonsekvensvurdering.

Fakultet

 • Fakultetet har ansvar for at underliggende institutter utfører oppfølging av prosjekter i RETTE.
 • Dekan utpeker og tildeler rollen som operativt ansvarlig ved fakultetet for RETTE. Personen(e) registreres i RETTE av Dekan.
 • To ganger i året skal operativt ansvarlig ved fakultetet bekrefte at underliggende institutter har fulgt opp sine prosjekter i RETTE.

Institutt

 • Instituttet er ansvarlig for at veiledere og forskere ved UiB har nødvendig opplæring i forskningsrutiner.
 • Instituttet har ansvar for at prosjekter i RETTE som er tilknyttet instituttet følges opp med tanke på rett registrering og eventuelt oppfølging fra personvernombud eller NSD.
 • Instituttleder utpeker og tildeler rollen som operativt ansvarlig ved instituttet for RETTE. Personen(e) registreres i RETTE av instituttleder.
 • To ganger i året skal operativt ansvarlig ved instituttet bekrefte at instituttet sine prosjekter i RETTE er fulgt opp, og at relevante prosjekter er registrert i RETTE.
 • Ut fra behov kan det være én eller flere personer som blir operativt ansvarlig ved instituttet.
 • Operativt ansvarlig ved instituttet skal ha hovedansvaret for å identifisere prosjekter som trenger oppfølging eller rådføring med personvernombud eller NSD.
 • Ved problemstillinger knyttet til enkeltprosjekter har operativt ansvarlig ved instituttet kontakt med prosjektansvarlig via RETTE eller gjennom andre informasjonskanaler som mail eller lignende.

Kompetansekrav for operativt ansvarlig ved institutt:

 • God kunnskap om UiB sine forskningsrutiner.
 • Grunnleggende kunnskap om personvern i forskning og utdanning for å kunne veilede studenter om behandling av personopplysninger i prosjekter.
 • Må aktivt sette seg inn i brukerveiledningen til RETTE, og være tilgjengelig for spørsmål fra studenter og ansatte vedrørende bruk av RETTE.

Prosjektansvarlig

 • Prosjektansvarlig kan være en forsker ved UiB, en veileder eller lignende. Personen er ansatt ved UiB.
 • Prosjektansvarlig skal være kjent med UiB sine forskningsrutiner, og skal sørge for at prosjekter der det behandles personopplysninger blir registrert i RETTE.
 • Prosjektansvarlig kan delegere selve registreringen av prosjektet til student/stipendiat, men er ansvarlig for at informasjonen om prosjektet i RETTE er oppdatert og rett.
 • Prosjektansvarlig skal bekrefte at informasjon om prosjekter i RETTE er oppdatert og korrekt to ganger i året.
 • Prosjektansvarlig er ansvarlig for at personopplysninger blir slettet eller anonymisert etter prosjektavslutning.

Student eller stipendiat

 • Student/Stipendiat kan registrere prosjekt i RETTE, men må oppgi en prosjektansvarlig som er en ansatt ved UiB.
 • Utover registrering har Student/Stipendiat ingen rolle ved oppfølging av prosjekter.

IT-avdelingen

 • IT-avdelingen har ansvar for drift og vedlikehold av RETTE.

Alle roller

 • Ved brudd på personopplysningsloven er alle roller ansvarlig for å melde fra om avvik via UiB sitt system for avviksmeldinger for personvern.