Teknisk

RETTE er en nettside lenket til UiB.no/personvernportalen der det ikke kreves installasjon eller spesielle tekniske ferdigheter for å bruke systemet. RETTEbestår av en registreringsmodul for studenter og ansatte, og en administrasjonsmodul for bruk av institutter, fakulteter og ledelse.
Det er rollebaserte tilganger og rettigheter i RETTE. Dekan og instituttleder utpeker og velger operativt ansvarlige ved fakultet og institutt for RETTE. Personene som er utpekt registreres i RETTE.