Prosjekter fra REK

Informasjon om prosjekter som har fått godkjent søknad hos REK (Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk) vil automatisk bli overført til RETTE. REK har møter ca. en gang i måneden, og prosjektinformasjonen blir overført til RETTE i det de blir godkjent og publisert i Cristin. Når informasjon om prosjektet er overført til RETTE vil den personen som er oppført i REK-søknaden som også er ansatt ved UiB (prosjektansvarlig), få mail om at det er kommet et prosjekt i RETTE. Det vil være behov for supplerende opplysninger om prosjektet i RETTE, og personen som mottar mail vil måtte logge seg inn i RETTE for å supplere med opplysninger om prosjektet. Når personen logger seg inn i RETTE må personen følge beskrivelsen i 3. Registrering av prosjekt i RETTE. Den informasjonen som kommer fra Cristin vil ikke være mulig å endre i RETTE. Dersom det er informasjon som må rettes, må det sendes endringsmelding til REK iht. REK sine prosedyrer.